ОХУ-ын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар

Оросын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар нь цагаан дэвсгэр дээр хар өнгөөр бичих ба бүтцийн хувьд нэг үсэг, гурван оронтой тоо үргэлжлээд хоёр үсгийн дараагаар хоёр хуваасан хэсгийн тоон мэдээлэл нь тухайн тээврийн хэрэгслийн орон нутгийн талаарх мэдээллийг агуулж байдаг.

Дугаарын бүтэц

засварлах
 
Оросын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар
 
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, Москва

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар (үүнээс хойш ТХУД гэж товчилъё) нь бүтцийн хувьд ихэвчлэн тоо байх бөгөөд хэмжээний хувьд европын ихэнх орнуудтай ижил. Зарим тохиолдолд хоёр мөртэй дугаар бас байх ба энэ нь тухайн тээврийн хэрэгслийн дугаар зүүх талбайгаас шалтгаалах нь бий. Үүний жишээнд трактор болон мопед орно. Суудлын автомашины дугаараар зөвхөн нэг мөртэй дугаарыг хэрэглэдэг. Дугаарын зүүн хэсэгт байх үсэг, тооны хослол нь тухайн тээврийн хэрэгслийг таних дугаар бол баруун талын хуваасан талбайд бичсэн дугаар нь аль бүрэлдэхүүн холбооны улс болохыг заах ба түүний доод хэсэгт англи үсгээр ОХУ-ын нэрийн товчлолыг, төрийн сүлдийн хамт оруулсан байна. Мотоциклын дугаарт төрийн далбааг оруулаагүй байх нь талбай байхгүйтэй холбоотой аж.

 
Мотоциклын дугаар

Холбооны улсын буюу субъектийн гарлыг илэрхийлэх дугаар нь хоёр оронгоос бүрддэг байсан бол одоо гурван оронтой ч бий болсон. Энэхүү дугаар нь бүс нутгийг статусаар нь цагаан толгойн үсгийн дараалалд оруулан дугаарлажээ.

Тээврийн хэрэгслийг таних дугаар нь автомашины хувьд нэг үсэг үргэлжлүүлээд гурван орон бүхий тоо дараа нь ахиад хоёр үсэгнээс бүрдэнэ. Чиргүүлийн дугаар нь хоёр үсгээр эхлэн дөрвөн оронтой тооноос бүрдэнэ. Мотоциклын дугаар нь эхний мөрөнд дөрвөн оронтой тоо, доод мөрний зүүн нүдэнд хоёр үсэг болон баруун хагас нүдэнд нь тухайн бүс нутгийн дугаар байна. Гэхдээ дугаарт хэрэглэх үсгүүдийг нь олон улсад унших боломжтойгоор буюу кирил цагаан толгойд ч тэр латин цагаан толгойд ч байдаг 12 үсгийг хэрэглэдэг юм. Үүнд:

А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

Үүнээс шалтгаалан дугаарын хослолын нийт тоо нь хязгаарлагдмал болон асуудал гарсан байна. Учир нь нэг засаг захиргааны субъектэд нийт 1,7 сая дугаар л гарах боломжтой юм. Үүнийг дараах тооцооноос харж болно.

12 боломжит үсэг x 1.000 (гурван оронтой тоо, 00 ороод) x 12 боломжит үсэг x 12 боломжит үсэг = 1.728.000

Үүнээс шалтгаалан 2004/2005 оноос эхлэн дугаар хүрэлцэхгүй байгаа субъектийн дугаарыг цаашдын хоёр болон гурван оронтой тоотой болгон олгож эхэлжээ. Энэ нь Москвагаас эхэлсэн бөгөөд анхандаа 77 гэсэн субъект дугаартай байсан дээр 97, 99 гэсэн субъектийн дугаарыг нэмсэн бол одоо 177, 197, 199, 777 гэх дугааруудыг нэмж оруулжээ. Шинэ дугаарын хүрэлцээ муу байгаагаас шалтгаалан гурван оронтой тоог дөрвөн оронтой болгон гаргахаар болж байгаа юм байна.[1]

Тусгай дугаарууд

засварлах

ОХУ-ын тээврийн хэрэгслийн дугаарын жагсаалт

засварлах
 
Оросын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг бүс нутгаар үзүүлсэн газрын зураг

Налуу бичгээр байхгүй дүүргүүдийг тэмдэглэв.

Дугаар Оросын Холбооны махбод Холбооны махбодын харъяа тойрог
01 Адыгей Өмнөд
02 Башкортостан Ижилийн
03 Буриад Сибирийн
04 Бүгд Найрамдах Алтай Улс Сибирийн
05 Дагестан Хойд Кавказын
06 Ингушет Хойд Кавказын
07 Кабардино-Балкари Хойд Кавказын
08 Бүгд Найрамдах Халимаг Улс Өмнөд
09 Карачай-Черкеси Хойд Кавказын
10 Бүгд Найрамдах Карель Улс Баруун Хойд Орос
11 Коми Баруун Хойд Орос
12 Мари Эл Ижилийн
13 Мордова Ижилийн
14 Саха (Якут) Алс Дорнодын Холбооны тойрог
15 Умард Осети Хойд Кавказын
16 Татарстан Ижилийн
17 Тува Сибирийн
18 Удмурт Ижилийн
19 Хакас Сибирийн
20 Чечень (одоо 95) Хойд Кавказын
21 Чуваш Ижилийн
22 Алтайн хязгаар Сибирийн
23 Краснодарын хязгаар Өмнөд
24 Красноярскийн хязгаар

(Таймыр (84) болон Эвенк (88) нь Красноярскийн хязгаартай нэгдсэн)

Сибирийн
25 Приморийн хязгаар Алс Дорнодын Холбооны тойрог
26 Ставрополийн хязгаар Хойд Кавказын
27 Хабаровскийн хязгаар Алс Дорнодын Холбооны тойрог
28 Амур муж Алс Дорнодын Холбооны тойрог
29 Архангельск муж Баруун Хойд Орос
30 Астрахань муж Өмнөд
31 Белгород муж Төв Орос
32 Брянск муж Төв Орос
33 Владимир муж Төв Орос
34 Волгоград муж Өмнөд
35 Вологда муж Баруун Хойд Орос
36 Воронеж муж Төв Орос
37 Иваново муж Төв Орос
38 Эрхүү муж

( Усть-Орд тойрог нь (85) Эрхүү мужид нэгдсэн)

Сибирийн
39 Калининград муж Баруун Хойд Орос
40 Калуга муж Төв Орос
41 Камчаткын хязгаар

(Камчаткын хязгаар нь (41) Коряктой (82) нэгдсэн)

Алс Дорнодын Холбооны тойрог
41 Камчаткын хязгаар

(Коряк (82) Камчаткын хязгаарт нэгдсэн)

Алс Дорнодын Холбооны тойрог
42 Кемерово муж Сибирийн
43 Киров муж Ижилийн
44 Кострома муж Төв Орос
45 Курган муж Урал
46 Курск муж Төв Орос
47 Ленинград муж Баруун Хойд Орос
48 Липецк муж Төв Орос
49 Магадан муж Алс Дорнодын Холбооны тойрог
50 Москва муж Төв Орос
51 Мурманск муж Баруун Хойд Орос
52 Нижегород муж Ижилийн
53 Новгород муж Баруун Хойд Орос
54 Новосибирск муж Сибирийн
55 Омск муж Сибирийн
56 Оренбург муж Ижилийн
57 Орёл муж Төв Орос
58 Пенза муж Ижилийн
59 Пермийн хязгаар Ижилийн
60 Псков муж Баруун Хойд Орос
61 Ростов муж Өмнөд
62 Рязань муж Төв Орос
63 Самара муж Ижилийн
64 Саратов муж Ижилийн
65 Сахалин муж Алс Дорнодын Холбооны тойрог
66 Свердловск муж (Екатеринбург) Урал
67 Смоленск муж Төв Орос
68 Тамбов муж Төв Орос
69 Тверь муж Төв Орос
70 Томск муж Сибирийн
71 Тула муж Төв Орос
72 Тюмень муж Урал
73 Ульяновск муж Ижилийн
74 Челябинск муж Урал
75 Өвөр Байгалын хязгаар Сибирийн
75 Чита муж Сибирийн
76 Ярославль муж Төв Орос
77 Москва хот Төв Орос
78 Санкт-Петербург хот Баруун Хойд Орос
79 Еврейн өөртөө засах муж Алс Дорнодын Холбооны тойрог
80 Агийн Буриадын өөртөө засах тойрог Сибирийн
81 Коми-Пермяцийн тойрог

(Перм мужтай (59) Пермийн хязгаарт нэгдсэн)

Ижилийн
82 Бүгд Найрамдах Өөртөө Засах Крым Улс Крым
82 Корякийн өөртөө засах тойрог

(Камчатка мужтай (41) Камчаткын хязгаарт нэгдсэн)

Алс Дорнодын Холбооны тойрог
83 Ненецийн өөртөө засах тойрог Баруун Хойд Орос
84 Таймырын өөртөө засах тойрог

(Таймыр (88) болон Красноярскийн хязгаар (24) Красноярскийн хязгаарт нэгдсэн)

Сибирийн
85 Усть-Орд тойрог

(Эрхүү мужтай хамт (38) шинэ Эрхүү мужид нэгдсэн)

Сибирийн
85 Усть-Орд тойрог

(Эрхүү мужтай хамт (38) шинэ Эрхүү мужид нэгдсэн)

Сибирийн
86 Ханты-Мансийн ӨЗТ Урал
87 Чукоткын ӨЗТ Алс Дорнодын Холбооны тойрог
88 Эвенкийн өөртөө засах тойрог

(Таймыр болон (84) Красноярскийн хязгаар нь (24) Красноярскийн хязгаарт нэгдсэн)

Сибирийн
89 Ямало-Ненецийн өөртөө засах тойрог Урал
Өргөтгөсөн дугаарын бүсүүд
90 Москва муж (50-ийн дараа гарсан хоёр дахь дугаар) Төв Орос
91 Калининград муж (39-ийн дараа гарсан хоёр дахь дугаар) Баруун Хойд Орос
92 Севастополь хот Крым
93 Краснодарын хязгаар (23-ийн дараа гарсан хоёр дахь дугаар) Өмнөд

Дипломат албаны тээврийн хэрэгслийн дугаарын жагсаалт

засварлах
 
Москвад байрлаx Эквадорын дипломат албаны дугаар

001 Их Британи  Их Британи
002 Герман  Герман
003 Канад  Канад
004 Америкийн Нэгдсэн Улс  Америкийн Нэгдсэн Улс
005 Япон  Япон
006   Испани
007   Франц
008 Бельги  Бельги
009 Грек  Грек
010 Дани  Дани
011   Итали
012 Люксембург  Люксембург
013 Нидерланд  Нидерланд
014 Норвеги  Норвеги
015 Турк  Турк
016 Австрали  Австрали
017   Австри
018 Алжир  Алжир
019 Египет  Египет
020 Руанда  Руанда
021 Аргентин  Аргентин
022 Афганистан  Афганистан
023 Мьянмар  Мьянмар
024 Боливи  Боливи
025 Бразил  Бразил
026

  1. REDIRECT Файл:BFA

027 Гана  Гана
028 Бангладеш  Бангладеш
029   Гвиней
030 Замби  Замби
031 Перу  Перу
032 Энэтхэг  Энэтхэг
033 Индонез  Индонез
034 Йордан  Йордан
035 Ирак  Ирак
036 Иран  Иран
037 Ирланд  Ирланд
038 Исланд  Исланд
039 Камбож  Камбож
040 Кени  Кени
041 Кипр  Кипр
042 Бүгд Найрамдах Конго Улс  Бүгд Найрамдах Конго Улс
043 Коста Рика  Коста Рика
044 Кувейт  Кувейт
045 Лаос  Лаос
046 Либери  Либери
047 Ливан  Ливан
048 Ливи  Ливи
049 Мали  Мали
050 Марокко  Марокко
051 Мексик  Мексик
052 Балба  Балба
053 Нигери  Нигери
054 Венесуэл  Венесуэл
055 Шинэ Зеланд  Шинэ Зеланд
056 Пакистан  Пакистан

057 Буркина Фасо  Буркина Фасо
058 Сенегал  Сенегал
059 чөлөөтэй
060 Сомали  Сомали
061   Судан
062 Сьерра Леон  Сьерра Леон
063 Тайланд  Тайланд
064 Танзани  Танзани
065 Тунис  Тунис
066 Уганда  Уганда
067 Уругвай  Уругвай
068 Филиппин  Филиппин
069 Финланд  Финланд
070 Шри Ланка  Шри Ланка
071 Чад  Чад
072 Швейцар  Швейцар
073 Швед  Швед
074 Эквадор  Эквадор
075 Этиоп  Этиоп
076   Ангол
077 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс  Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс
078 Колумби  Колумби
079 Камерун  Камерун
080 Гвиней-Бисау  Гвиней-Бисау
081 Португал  Португал
082 Болгар  Болгар
083   Унгар
084 Вьетнам  Вьетнам
085 чөлөөтэй, урьдын Зүүн Герман
086   Польш
087 Умард Солонгос  Умард Солонгос
088 Куба  Куба
089 Монгол Улс  Монгол Улс
090 Хятад  Хятад
091   Румын
092 чөлөөтэй, урьдын Чехословак
093   Серби (урьдын Югослав)
094 Бенин  Бенин
095 Габон  Габон
096 Гайана  Гайана
097 Мавритани  Мавритани
098 Мадагаскар  Мадагаскар
099 Малайз  Малайз
100 Нижер  Нижер
101 Сингапур  Сингапур
102 Того  Того
103 Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс  Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс
104 Ямайка  Ямайка
105 Йемен  Йемен
106 чөлөөтэй
107   Палестиний өөртөө засах орон
108 Никарагуа  Никарагуа
109 Мозамбик  Мозамбик
110 Экваторын Гвиней  Экваторын Гвиней
111   Мальтийн орден
112 Мальта  Мальта

113 Кабо-Верде  Кабо-Верде
114 чөлөөтэй
115 Зимбабве  Зимбабве
116 Арабын Нэгдсэн Эмират Улс  Арабын Нэгдсэн Эмират Улс
117 Кот-д'Ивуар  Кот-д'Ивуар
118 Намиби  Намиби
119 чөлөөтэй
120 Оман  Оман
121 Катар  Катар
122 чөлөөтэй
123 чөлөөтэй
124 Өмнөд Солонгос  Өмнөд Солонгос
125   Чили
126 Панам  Панам
127 Израил  Израил
128 Умард Македон  Умард Македон
129 Албани  Албани
130 чөлөөтэй
131 Ватикан  Ватикан
132 Литва  Литва
133 Сири  Сири
134 Эстони  Эстони
135 Латви  Латви
136 Бахрейн  Бахрейн
137 Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс  Өмнөд Африк
138 Армени  Армени
139 чөлөөтэй
140   Саудын Араб
141 Словени  Словени
142 Узбекистан  Узбекистан
143 Киргиз  Киргиз
144   Хорват
145 Азербайжан  Азербайжан
146   Украин
147 Молдав  Молдав
148   Чех
149   Словак
150   Беларусь
151 Тажикистан  Тажикистан
152 Туркменистан  Туркменистан
153 Казахстан  Казахстан
154 Гватемал  Гватемал
155   Босни ба Херцеговина
156 Эритрей  Эритрей
157 Парагвай  Парагвай
158 Гүрж улс  Гүрж
159 Бруней  Бруней
160   Гамби
161 Вьетнам  Вьетнам
162 Маврики  Маврики
163 Бүгд Найрамдах Доминикан Улс  Бүгд Найрамдах Доминикан Улс
164   Монтенегро
165   Өмнөд Осети
166   Абхаз
167 Жибути  Жибути
168 Өмнөд Судан  Өмнөд Судан

Олон улсын байгуулагууд

499 -   Европын Холбоо

500 - Европын сэргээн босголт болон хөгжүүлэлтийн банк

501 - чөлөөтэй

502 - чөлөөтэй

503 -   Арабын Барилдлага

504 - Олон Улсын сэргээн босголт болон хөгжүүлэлтийн банк

505 - Олон Улсын Валютын Сан

506 - Олон Улсын Цагаачлалын Байгууллага

507 -   Олон Улсын Улаан Загалмай, Улаан Хавирган Сар Нийгэмлэг

508 -   Олон Улсын Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн комисс

509 - Олон улсын санхүүгийн корпораци

510 -   Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аж Үйлдвэрийн Хөгжүүлэлтийн Байгууллага

511 -   Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

512 -   ЮНЕСКО

514 - Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Банк

515 - Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк

516 - Интерспутник

517 - Олон улсын шинжлэх ухаан болон техникийн мэдээллийн төв

518 - Олон улсын шинжлэх ухаан болон техникийн төв

520 -   Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага

521 - Интерэлектро цахилгааны аж үйлдвэрийн олон улсын шинжлэх ухаан техникийн хамтын ажиллагааны байгууллага

522 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

523 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

524 - Европын Сансар Судлалын Байгууллага

525 - Евроазийн Патентын Байгууллага

526 - чөлөөтэй

527 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

528 - Интерстате Банк

529 - Евроазийн Эдийн Засгийн Нийгэмлэг

530 - Засаг захиргааны асуудлыг судлах олон улсын судалгааны институт

531 - Хамтын Аюулгүй Байдлын Гэрээний Байгууллага

532 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

533 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

534 - Евроазийн Хөгжлий Банк

535 -   Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

900 - Сайн дурын консул

Цахим холбоос

засварлах
  Commons: Оросын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар – Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан
  1. В России введут четырехзначные регистрационные номера (Memento 24. Есдүгээр сар 2010 цахим архивт) 2008-10-17