Приморийн хязгаар

Приморийн хязгаар нь тойрог, нэгтгэн 2007 онд байгуулсан хязгаар юм.

Приморийн хязгаар (Монгол)
Приморский край (Орос)

ОХУ дахь Приморийн хязгаарийн байршил
сүлд далбаа


Төрийн дуулал: n/a
Засаг захиргааны төв Владивосток
Байгуулагдсан
Ангилал
Холбооны тойрог
Эдийн засгийн бүс
Хязгаар
Алс Дорнодын Холбооны
Алс Дорнодын Холбооны
Код 25
Газар орон
Нутгийн хэмжээ
- ОХУ дахь дэс
n/a
Хүн ам зүй (2002 оны тооллого)
Хүн амын тоо
- ОХУ дахь дэс
- Нягтрал
- Хотын
- Хөдөөний
2 071 210 хүн

n/a

Албан ёсны хэл орос
Засгийн газар
Хязгарийн захирагч Олег Кожемяко
Хууль тогтоох байгууллага Приморийн хязгаарийн депутатуудын хурал
Дүрэм Приморийн хязгаарийн дүрэм
Албан ёсны цахим сүлжээ
https://www.primorsky.ru/

Эш холбоос Засварлах