Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл

Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн /ТУХН/ улсууд нь хуучин ЗХУ-ын бүрэлдхүүнд багтаж байсан орнуудын хамтын ажиллагааны харилцааг зохицуулах ёстой бүс нутгийн олон улсын байгууллага юм. ТУХН нь улсын дээрх улс биш бөгөөд сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн байгууллага юм. Армени, Казахстан, Молдав, Орос, Узбекистан, улсууд тус Хамтын нөхөрлөлийн гишүүн улсууд юм.

Содружество Независимых Государств
Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөл
ТУХН-ийн далбаа
далбаа
ТУХН-ийн далбаа
эмблем

  Үндсэн гишүүн
  оролцогч гишүүн
  гишүүн
  урьдны гишүүн
  ажиглагч
Гишүүн улсууд Гишүүн улсууд
Ажлын хэл Орос
Төв байр Минск, Беларусь
Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Сергей Лебедев
Газар нутаг 21.543.238 км²
Хүн ам 268,59 сая
Байгуулагдсан 1991 оны 12 сарын 8
Мөнгөн дэвсгэрт Улс бүр өөрийн мөнгөн дэвсгэрттэй
Цагийн бүс UTC +2-с +12 хүртэл
Цахим хуудас www.cis.minsk.by, www.e-cis.info

Гишүүд засварлах

Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн
гишүүд
Нийслэл Хүн ам
(сая)
Газар нутаг
(км²)
Армени  Армени Ереван 2,99 29.800
Азербайжан  Азербайжан Баку 8,47 86.600
Беларусь  Беларусь Минск 9,85 207.595
Казахстан  Казахстан Астана 15,23 2.717.300
Киргиз  Киргиз Бишкек 5,08 198.500
Молдав  Молдав Кишинёв 3,15 33.843
Оросын Холбооны Улс  Орос Москва 142,40 17.075.400
Тажикистан  Тажикистан Душанбе 7,32 143.100
Туркменистан  Туркменистан (гишүүн) Ашхабад 5,04 488.100
Украин  Украин (оролцогч гишүүн)1 Киев 46,30 603.700
Узбекистан  Узбекистан Ташкент 26,49 447.400
GUS  ТУХН нийт2 Минск 268,59 21.543.238
Харьцуулалт
Зөвлөлт Холбоот Улс  Зөвлөлт Холбоот Улс (1990/91) Москва 289,94 22.402.223
1 2014 оны гуравдугаар сарын 19-нд ТУХН-өөс Украйныг хасах шийдвэр гарсан.
2 Туркменистан байхгүй

Цахим холбоос засварлах

  Commons: Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөл – Викимедиа дуу дүрсний сан

Эшлэл засварлах