Өмнөд Африк

Өмнөд Африк — өмнө зүг талын Африк тивийн бүс нутаг.

██ Өмнөд Африк (НҮБ-ийн бүсчлэл)

██ Дээрхийг багтаагаад газар зүйн хувьд Өмнөд Африк

██ Өмнөд Африкийн Хөгжлийн Хоршоонд нэгдсэн орнууд

Тодорхойлолт болон хэрэглээЗасварлах

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын зүгээс улс төрийн газар зүйн хувьд Африк тивийг 5 хуваан бүсчлэдэгээс Өмнөдийн Африкт доорх 5 улсыг хамруулан үздэг:[1]

Энэ 5 улс мөн Өмнөд Африкийн Гаалийн Холбоо гэх байгууллагад багтдаг.[2]

Өмнөд Африкийн Хөгжлийн Хоршоо байгууллагын гишүүнчлэлЗасварлах

Бүс нутагтаа хамтран ажиллацгаах зорилгоор 1980 онд Өмнөд Африкийн Хөгжлийн Хоршоо байгууллагыг үүсгэжээ. Үүнд дээрх 5, доорх 10 улс нэгджээ: [3]

Эх үүсвэрЗасварлах