Өмнөд Африк — өмнө зүг талын Африк тивийн бүс нутаг.

  Өмнөд Африк (НҮБ-ийн бүсчлэл)
  Дээрхийг багтаагаад газар зүйн хувьд Өмнөд Африк

Тодорхойлолт болон хэрэглээ засварлах

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын зүгээс улс төрийн газар зүйн хувьд Африк тивийг 5 хуваан бүсчлэдэгээс Өмнөдийн Африкт доорх 5 улсыг хамруулан үздэг:[1]

Энэ 5 улс мөн Өмнөд Африкийн Гаалийн Холбоо гэх байгууллагад багтдаг.[2]

Өмнөд Африкийн Хөгжлийн Хоршоо байгууллагын гишүүнчлэл засварлах

Бүс нутагтаа хамтран ажиллацгаах зорилгоор 1980 онд Өмнөд Африкийн Хөгжлийн Хоршоо байгууллагыг үүсгэжээ. Үүнд дээрх 5, доорх 10 улс нэгджээ: [3]

Эх үүсвэр засварлах

  1. "Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings". Archived from the original on 2011-07-13. Retrieved 2012-03-12.
  2. "Southern African Customs Union (SACU) official website". Archived from the original on 2008-04-03. Retrieved 2012-03-12.
  3. SADC - Southern African Development Community official website