Албан ёсны хэлнүүдийн жагсаалт (улс орноор)

Тодорхойлолтууд засварлах

A засварлах

 • Афганистан
  • Араб (statewide цөөнхийн хэл)
  • Балохи (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)
  • Дари (statewide)
  • Нуристан (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)
  • Пашто (statewide)
  • Памир (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)
  • Пашай (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)
  • Туркмен (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)
  • Узбек (statewide цөөнхийн хэл) (албан ёсны in areas where spoken by majority of population)

Б засварлах

В засварлах


Г засварлахД засварлах

Ж засварлах

 • Япон
  • Үндэстнийг хамарсан албан ёсны хэл байхгүй, Япон бол де факто албан ёсны хэл ба үндэсний хэл.
  • Ryukyuan (цөөнхийн хэл)
  • Айни (цөөнхийн хэл)
  • Солонгос (цөөнхийн хэл)

З засварлахИ засварлах

Й засварлах

K засварлах

Л засварлах

M засварлах


Н засварлах

O засварлах

П засварлах


Р засварлах

С засварлах

Т засварлах

У засварлах

Ф засварлах


Х засварлах

Э засварлах

Дэлгэрүүлж үзэх засварлах