Түркмен хэл

— «Туркмен хэл» гээд холбогдов —

Түркмен хэл[2] (түркменээр бичсэн нь Türkmen dili, Түркмен дили) — Түркмен угсаатны хэл, тиймээс ч Туркменистаны албан ёсны хэл. Хэл шинжлэлийн ангиллаар Түрэг бүлгийн баруун урд хэсэг болох Огуз дэд бүлэгт харъяалагддаг. Түрэг хэлнүүдээс Түрк, Азербайжан хоёрт илүү дөхнө.

Түркмен хэл
Өөрийн нэр Türkmen dili, Түркмен дили
Тархалт Туркменистан, Иран, Афганистан
Ард түмэн Түркмен
Төрөлх хэлтний тоо 6,563,000 (1995)[1]
Хэлний ангилал
Алтай язгуур
Бичиг үсэг Туркменистанд одоо Латин үсэг
ашигладаг ч өмнөх Кирилл үсэг
гээгдээгүй, харин бусад орны Түркменчүүдийн дунд Араб үсэг
Албан ёсны хэрэглээ
Улс Flag of Turkmenistan.svg Туркменистан
Томьёолбор
ISO 639-1 tk
ISO 639-2 tuk
ISO 639-3 tuk

Цагаан толгойEdit

1940-1995
оны кирилл
1929-1940
оны латин
с 1995 оноос
хойшх латин
1929 он
хүртэлх араб
Аа Aa Аа آ ع
Бб Bb ب
Вв Vv Ww و
Гг Gg Gg گ
Гг Ƣƣ
Дд Dd Dd د
Ее Ее Ее
Ёё
Әә Əə Ää أ
Жж Ƶƶ Žž ژ
Җҗ Çç Jj ج
Зз Zz Zz ظ ض ذ ز
Ии Ii Ii ى
Йй Jj Ýý
Кк Kk Kk ک
Кк Qq ق
Лл Lʟ Ll ل
Мм Mm Mm م
Нн Nn Nn ن
Ңң Ꞑꞑ Ňň ڭ
Оо Оо Oo او
Өө Ɵɵ Öö اۇ
Пп Pp Pp پ
Рр Rr Rr ر
Сс Ss Ss ث س ص
Тт Тт Tt ط ت
Уу Vv Uu او
Үү Yy Üü اۇ
Фф Ff Ff ف
Хх Hh Hh خ
Цц
Чч Çç چ
Шш Cc Şş ش
Щщ
Ъъ
Ыы Ƅƅ Yy ى
Ьь
Ээ ٱ
Юю
Яя

ЗүүлтEdit

  1. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online: Report for language code: tuk
  2. Ц.Дамдинсүрэн, А.Лувсандэндэв нарын зохиосон "Орос-Монгол толь" (1982)-д туркменский язык утгыг түркмен хэл гэж орчуулсныг баримтлаж "Түркмен хэл" гэж бичив. Мөн гадаад үгийг бичихэд Орос бичгийг ихэвчлэн дагадгаас "Туркмен хэл" гэж бичигдэх нь байдаг.