Хорват хэл нь Энэтхэг-Европ хэлний аймаг, Слав хэлний язгуур, Өмнөд Слав хэлний бүлэгт багтах хэл юм. Өмнө нь Серби хэлтэй хамтдаа Серби-Хорват хэл гэгддэг байсан. Югослав улс задарсны дараа тусдаа хэлүүд хэмээх болжээ. Гэсэн ч эдгээр хэлүүд маш ойрхон, серби хэл нь кирилл үсэг, латин үсэг хослуулан хэрэглэдэг бол хорват хэл нь зөвхөн латин үсэг хэрэглэнэ. Эрт цагт глагол үсэг (анхны славян үсэг) хэрэглэж байсан аж. Нийт 6,2 сая хүн тус хэлээр ярьдаг бөгөөд хорват хэл судалдаг шинжлэх ухааныг кроатистик гэдэг байна. Мөн Хорват хэл нь Европын Холбооны 24 албан ёсны хэлний нэг юм.

Хорват хэл

hrvatski jezik 
Дуудлага: [xř̩ʋaːtskiː]
Яригддаг газар: Хорват зэрэг
Нийт яригчид: 6,214,643 (1995
Эрэмбэ: 85
Хэлний бүлэг: Энэтхэг-Европын
 Сатем
  Балт-Славын
   Славын
    Өмнөд Славын
     Хорват хэл 
Албан ёсны статус
Албан ёсны хэл байдаг газар: ХорватХорват Хорват
Босни ба ХерцеговинаБосни ба Херцеговина Босни ба Херцеговина
МонтенегроМонтенегро Монтенегро
Бургенланд (Австри)
Караш-Северин тойрог дахь Карашова (Румын)
Молисе (Итали)
Воеводина (Серби)]
Зохицуулдаг газар: Хорват хэл, хэл судлалын институт
Томьёолбор
ISO 639-1: hr
ISO 639-2: hrv
ISO 639-3: hrv
A a B b C c Č č Ć ć D d Đ đ
Dž dž E e F f G g H h I i J j
K k L l Lj lj M m N n Nj nj O o
P p R r S s Š š T t U u V v
Z z Ž ž (i+e=ie) (r+r=ŕ)

Хорват хэлээр яригчид голдуу Балканы хойгт тархсан бөгөөд Хорват, Серби, Монтенегро, Босни ба Херцеговина зэрэг улсуудад хэрэглэгдэнэ. Мөн словени хэл, македон хэлтэй төстэй.

Хорват хэлээр ярилцдаг бүс нутгууд (2006 оны байдлаар)
Винодолски кодекс, 1288.

Бусад хэлтэй харьцуулалт засварлах

Англи хэл Хорват хэл Серби хэл
Compare Usporedba Поређење (Poređenje)
Europe Europa Европа (Evropa)
Netherlands Nizozemska Холандија (Holandija)
Italians Talijani Италијани (Italijani)
Universe Svemir Васиона (Vasiona)
Spine Kralježnica Кичма (Kičma)
Air Zrak Ваздух (Vazduh)
Education Odgoj Васпитање (Vaspitanje)
Week Tjedan Седмица (Sedmica)
History Povijest Историја (Istorija)
Pantaloons Hlače Панталоне (Pantalone)
Belly Trbuh Стомак (Stomak)
Science Znanost Наука (Nauka)
Personally Osobno Лично (Lično)
Persona Osoba Лице (Lice)
United Nations Ujedinjeni Narodi Уједињене Нације (Ujedinjene Nacije)
Bread Kruh Хлеб (Hleb)
Artificial Umjetno Вештачки (Veštački)
Cross Križ Крст (Krst)
Democracy Demokracija Демократија (Demokratija)
Detection Spoznaja Сазнање (Saznanje)
Island Otok Острво (Ostrvo)
Officer Časnik Официр (Oficir)
Road traffic Cestovni promet Друмски саобраћај (Drumski saobraćaj)
Autobahn Autocesta Аутопут (Autoput)
Length Duljina Дужина (Dužina)
Association Udruga Удружење (Udruženje)
Factory Tvornica Фабрика (Fabrika)
General Opće Опште (Opšte)
Christ Krist Христoс (Hristos)
I'm sorry Oprosti Извини (Izvini)
Native language standard Materinski jezićni standard Матерњи језички стандард
 
Wikipedia
Википедиа: Хорват хэлээр