Интернетийн улсын домэйнуудын жагсаалт

Улсуудын Интернетийн анхдагч домэйн нэрсийг доор жагсаав.

Интернетийн домэйн нэрстэй Дэлхийн улс төрийн газрын зураг

Интернетийн анхдагч домэйн нэрсийн жагсаалтЗасварлах

AЗасварлах

BЗасварлах

CЗасварлах

DЗасварлах

EЗасварлах

FЗасварлах

GЗасварлах

HЗасварлах

IЗасварлах

JЗасварлах

KЗасварлах

LЗасварлах

MЗасварлах

NЗасварлах

OЗасварлах

PЗасварлах

QЗасварлах

RЗасварлах

SЗасварлах

TЗасварлах

UЗасварлах

VЗасварлах

WЗасварлах

YЗасварлах

ZЗасварлах