Интернетийн улсын домэйнуудын жагсаалт

Улсуудын Интернетийн анхдагч домэйн нэрсийг доор жагсаав.

Интернетийн домэйн нэрстэй Дэлхийн улс төрийн газрын зураг

Интернетийн анхдагч домэйн нэрсийн жагсаалтEdit

AEdit

BEdit

CEdit

DEdit

EEdit

FEdit

GEdit

HEdit

IEdit

JEdit

KEdit

LEdit

MEdit

NEdit

OEdit

PEdit

QEdit

REdit

SEdit

TEdit

UEdit

VEdit

WEdit

YEdit

ZEdit