.gr - Цахим сүлжээнд Грек улсыг илтгэх, латин үсгийн домэйн нэр.