.uzцахим сүлжээнд Узбекистан улсыг илтгэдэг домэйн нэрийн өргөтгөл.