.uzцахим сүлжээнд Узбек улсыг илтгэдэг домэйн нэрийн өргөтгөл.