Палестин нэршлээр:

Wiktionary
Wiktionary
Wiktionary: Палестин – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
Палестин нь Азид байдаг
  Ромын Сири Палестины түүхэн хил хязгаар, ба тасархай ногоон шугам нь Византийн Палестин Прима (хожуу Жунд Филастин), Палестин Секунда (хожуу Жунд аль-Урдун), мөн Палестин Салютарис (хожуу Жебель эт-Тих болон Жифар) хоорондын хилийг харуулсан

Бусад газрууд засварлах

Канад засварлах

Ирак засварлах

Саудын Араб засварлах

Их Британи засварлах

Америкийн Нэгдсэн Улс засварлах

Хүн засварлах

Бусад хэрэглээ засварлах

Мөн үзэх засварлах

 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.