Улсын утасны кодуудын жагсаалт

(Утасны код-с чиглүүлэгдэв)

Энэ бол ITU-T байгууллагын E.164 зөвлөмжөөр тодорхойлогдсон Олон улсын утасны код-ын жагсаалт юм.

Товчхон

засварлах

Дэлгэрэнгүйгээр

засварлах

1-р бүс – Хойд Америк

засварлах

2-р бүс – Африкийн ихэнх, Атлантын зарим арал улсууд

засварлах

Томоохон газар нутаг бүхий улс орнууд (Франц г.м) хоёр оронтой код хуваарилсан байдаг бол жижиг улс орнуудад (Исланд г.м) гурван оронтой код хуваарилсан байдаг. Харин 1980-аад оноос эхлэн улс орны хэмжээг харгалзахгүйгээр гурван оронтой кодыг хуваарилж байгаа.

7-р бүс – Орос болон Казахстан (хуучнаар Зөвлөлт Холбоот Улс)

засварлах

8-р бүс – Зүүн Ази ба Тусгай үйлчилгээний

засварлах

Бүс 0 – Хуваарилагдаагүй

засварлах

Улсын кодгүй бүсүүд

засварлах

CCITT, the predecessor of the ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), developed the first formal list of telephone country codes. This list was included in the 1964 CCITT Blue Book, among other international telecommunication recommendations, which would eventually become ITU-T recommendation E.164.

An earlier system of country codes for European use was mentioned in the 1960 CCITT Red Book. Some of these country codes were retained in the CCITT country code assignments and remain in effect (e.g. France +33, United Kingdom +44).

For further details on country code history and development, see History of Country Codes (WTNG).

Дэлгэрүүлж үзэх

засварлах

Гадны холбоосууд

засварлах

 

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.