Нэгдмэл улсХолбооны бус, харин нэгдмэл төрийн байгууламжтай улс.

Нэгдмэл улсуудын газрын зураг