Холбооны улсНэгдмэл бус, харин холбооны төрийн байгууламжтай улс.