Хууль /Монгол хэлний тайлбар Толь бичигт/ - хууль бол Засаг төрийн дээд эрхийг барих байгууллагаас улсын хэмжээгээр бүх нийтийг заавал дагаж мөрдүүлэхээр баталсан албан ёсны дүрэм, журам гэжээ.


/Гүн ухаантны тайлбар/- хууль бол бүх нийтээр даган мөрдөх дүрэм, нийгмийн бүх гишүүд хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааг зохицуулдаг дүрэм, журам. Хуулийн төсөл нь хууль тогтоох төрийн дээд байгууллага болох Их хурлаар /парламентаар/ батлагдсаны дараа хууль үйлчилж эхэлдэг. Хуулийн шудрага байдал гэдэг ойлголт нь тухайн газар нутагт, тухайн цаг үед ноёрхож буй нийгэмд тогтосон ёс зүй, хэв маягтай хэрхэн нийцэж буйгаас шалтгаалдаг.

/Гэрийн эзэгтэйн тайлбар/ -хууль бол улс болон иргэд хэвийн амьдарч, оршин тогтноход чиглэгдсэн үр ашиггүй бол өөрчилж болдог уян хатан байдлаар зохиогдсон нийгмийн хэв маяг- журам юм.