Нэгдмэл улс

— «Нэгдмэл байгууламж» гээд холбогдов —

Нэгдмэл улсХолбооны бус, харин нэгдмэл төрийн байгууламжтай улс.

Нэгдмэл улсуудын газрын зураг