Нэгдмэл улс

(Нэгдмэл байгууламж-с чиглүүлэгдэв)

Нэгдмэл улсХолбооны бус, харин нэгдмэл төрийн байгууламжтай улс.

Нэгдмэл улсуудын газрын зураг