Шинж чанар

'
Ерөнхий
Нэр, тэмдэг, атомын дугаар Титан, Ti, 22
Цуваа Шилжилтийн металл
Бүлэг, үе, блок 4, 4, d
Гадаад байдал мөнгөлөг металл
CAS дугаар 7440-32-6
Дэлхийн гадаргад эзлэх хэмжээ 0,41 %[1]
Атомын шинж чанар [2]
Атом масс 47,867(1)[3] u
Атомын радиус (тооцоолсон) 140 (176) пм
Ковалент радиус 160 пм
Электрон бүтэц [Ar] 3d2 4s2
Гаралтын ажил 4,33 эВ[4]
1. Ионжилтын энерги 658,8 кЖ/моль
2. Ионжилтын энерги 1309,8 кЖ/моль
3. Ионжилтын энерги 2652,5 кЖ/моль
4. Ионжилтын энерги 4174,6 кЖ/моль
Физикийн шинж чанар [2]
Бодисын төлөв хатуу
Талст бүтэц Гексагональ (882 °C хүртэл,
үүнээс дээш температурт
голдоо төвтэй куб)
Нягт 4,50 г/см3 (25 °C)[5]
Моосын хатуулаг 6
Соронзон чанар Парасоронзон (Χm = 1,8 · 10−4)[6]
Хайлах цэг 1941 K (1668 °C)
Буцлах цэг 3533 K[7] (3260 °C)
Молийн эзлэхүүн 10,64 · 10−6 м3/моль
Ууршилтын дулаан 457 кЖ/моль[7]
Хайлах дулаан 18,7 кЖ/моль
Дууны хурд 4140 м/сек 293,15 K-д
Хувийн дулаан шингээлт 523[1] Ж/(кг · К)
Цахилгаан дамжуулалт 2,5 · 106 A/(В · м)
Дулаан дамжуулалт 22 Вт/(м · К)
Механикийн шинж чанар [2]
Уян харимхайн модуль 105 ГПа (= 105 кН/мм2)[8]
Пуассоны коэффициент 0,34[8]
Химийн шинж чанар [2]
Исэлдэлтийн төлөв байдал +2, +3, +4
Оксид (суурь) TiO2 (амфотер)
Хэвийн потенциал −0,86 В (TiO2+ + 2 H+ + 4 e
→ Ti + H2O)
Цахилгаан сөрөг чанар 1,54 (Паулын скала)
Изотопууд
Изотоп ИХ t1/2 ЗТ ЗЭэВ) ЗБ
44Ti {син.} 49 a ε 0,268 44Sc
45Ti {син.} 184,8 мин ε 2,062 45Sc
46Ti 8,0 % тогтвортой
47Ti 7,3 % тогтвортой
48Ti 73,8 % тогтвортой
49Ti 5,5 % тогтвортой
50Ti 5,4 % тогтвортой
51Ti {син.} 5,76 мин β 2,471 51V
52Ti {син.} 1,7 мин β 1,973 52V
Өөр бусад изотопуудыг үзэх: Изотопуудын жагсаалт
ЦСР-шинж чанар
  I квантын тоо γ
рад·Тл−1·сек−1
Er (1H) fL
B = 4,7 Тл
МГц-ээр
47Ti −5/2 0−1,5105 · 107 2,09 · 10−3 011,299
49Ti −7/2 0−1,5109 · 107 3,76 · 10−3 011,302
Аюулгүй байдлын заавар
GHS-Аюулын тэмдэг: [9]

Нунтаг

02 – Хөнгөн-/Туйлын шатамхай

Аюултай

АТ-фразын жагсаалт H: 250​‐​252
P: 210​‐​222​‐​280​‐​235+410​‐​422​‐​420 [9]
Боломжит ба хэрэглэх байдлыг харгалзан аль болох СИ-системийн нэгжүүдийг хэрэглэсэн болно.
Хэрэв ямар нэгэн тайлбар байхгүй бол дээр өгөгдсөн утгууд хэвийн нөхцлийн утгууд болно.

Титан нь Ti химийн тэмдэг, 22 атомын дугаар бүхий химийн элемент. Мөнгөлөг гялтгар, нягт багатай ба маш бөх бат шилжилтийн металл. Далайн ус, хаан дарс болон хлорын зэврэлтэд маш тэсвэртэй.

Цэвэр титан

Цахим холбоос

засварлах
 
Wiktionary
Wiktionary: Титан – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
  Commons: Титан – Викимедиа дуу дүрсний сан
  1. 1.0 1.1 Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
  2. Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus webelements.com (titanium) entnommen.
  3. CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
  4. David R. Lide: CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, 1998, ISBN 0-8493-0479-2.
  5. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 1231.
  6. Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
  7. 7.0 7.1 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
  8. 8.0 8.1 der-wirtschaftsingenieur.de: Elastizitäts-Modul (E-Modul), abgerufen am 29. Mai 2013.
  9. 9.0 9.1 Eintrag zu Titan, Pulver in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 30. April 2017 (JavaScript erforderlich).