Үелэх системийн үе

Үелэх системийн үе нь атомыг электрон давхраагаар хуваариладаг дугаар юм.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Мөн үелэх систем нь 7н үетэй. Үеийн дагуу цөмийн цэнэг ихэснэ.