Open main menu

Минут буюу хором нь цаг хугацааны нэгжүүдийн нэг юм.

1 минут нь цагийн 1/60 буюу 60 секундтэй тэнцэнэ. Тэмдэглэгээ нь min.