Моль нь олон улсын СИ систем дэх аливаа бодисын тоо ширхэгийн хэмжээг хэмжих үндсэн нэгж юм. Олон улсад латин үсгээр mol гэж тэмдэглэх ба манай улсад моль гэж тэмдэглэдэг.

Моль
Нэгжийн систем СИ-н үндсэн нэгж
Хэмжигдэхүүн Бодисын тоо хэмжээ
Тэмдэглэгээ моль

БҮтээгдэхүүний гарц талсжуулах арга

хийг хураан авах арга

хурд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Энзим

катализатор

эргэх урвал

химийн тэнцвэр

электролит ба э биш

электролизм

1 моль нь 12 гр, цэвэр, харьцангуй атом масс нь 12 байх, нүүрстөрөгчийн 12C изотопод агуулагдах атомын тоогоор тодорхойлогддог. Энэ нь Авогадрогийн тоотой тэнцүү буюу 6.02214129(27)×1023 тай тэнцүү юм.

10-р сарын 23-ны өдрийг (10-н 23-н зэргээс улбаалан) химичид Молийн өдөр хэмээн тэмдэглэдэг. Энэхүү тэмдэглэлт өдөр нь өглөөний 6:02-т эхэлж оройн 6:02-т өндөрлөдөг.