Шинж чанар
99,99%-н агууламжтай Паллади
99,99%-н агууламжтай Паллади
Ерөнхий
Нэр, тэмдэг, атомын дугаар Паллади, Pd, 46
Цуваа Шилжилтийн металл
Бүлэг, үе, блок 10, 5, d
Гадаад байдал мөнгөлөг саарал, цагаан, металлын өнгөтэй
CAS дугаар 7440-05-3
Дэлхийн гадаргад эзлэх хэмжээ 0,011 ppm[1]
Атомын шинж чанар [2]
Атом масс 106,42(1)[3] u
Атомын радиус (тооцоолсон) 140 (169) пм
Ковалент радиус 139 пм
Ван дер Ваальсын радиус 163 пм
Электрон бүтэц [Kr] 4d10 5s0
1. Ионжилтын энерги 804,4 кЖ/моль
2. Ионжилтын энерги 1870 кЖ/моль
3. Ионжилтын энерги 3177 кЖ/моль
Физикийн шинж чанар [2]
Бодисын төлөв хатуу
Талст бүтэц талдаа төвтэй куб
Нягт 11,99 г/см3 (20 °C)[4]
Моосын хатуулаг 4,75
Соронзон чанар Парасоронзон (Χm = 8,0 · 10−4)[5]
Хайлах цэг 1828,05 K (1554,9 °C)
Буцлах цэг 3233 K[6] (2960 °C)
Молийн эзлэхүүн 8,56 · 10−6 м3/моль
Ууршилтын дулаан 380 кЖ/моль[6]
Хайлах дулаан 16,7 кЖ/моль
Дууны хурд 3070 м/сек
Цахилгаан дамжуулалт 9,26 · 106 A/(В · м)
Дулаан дамжуулалт 72 Вт/(м · К)
Химийн шинж чанар [2]
Исэлдэлтийн төлөв байдал 0, +2, +4
Оксид (суурь) PdO (бага зэргийн суурийн шинжтэй)
Хэвийн потенциал 0,915 В
(Pd2+ + 2 e → Pd)
Цахилгаан сөрөг чанар 2,20 (Паулын скала)
Изотопууд
Изотоп ИХ t1/2 ЗТ ЗЭэВ) ЗБ
102Pd 1,02 % тогтвортой
103Pd {син.} 16,991 d ε 0,543 103Rh
104Pd 11,14 % тогтвортой
105Pd 22,33 % тогтвортой
106Pd 27,33 % тогтвортой
107Pd {син.} 6,5 · 106 a β 0,033 107Ag
108Pd 26,46 % тогтвортой
109Pd {син.} 13,7012 h β 1,116 109Ag
110Pd 11,72 % тогтвортой
Өөр бусад изотопуудыг үзэх: Изотопуудын жагсаалт
ЦСР-шинж чанар
  I квантын тоо γ
рад·Тл−1·сек−1
Er (1H) fL
B = 4,7 Тл
МГц-ээр
105Pd 5/2 1,23 · 107 0,000253 4,58
Аюулгүй байдлын заавар
GHS-Аюулын тэмдэг: [7]

Нунтаг

02 – Хөнгөн-/Туйлын шатамхай

Аюултай

АТ-фразын жагсаалт H: 228
P: 210​‐​280​‐​240​‐​241​‐​370+378 [7]
Боломжит ба хэрэглэх байдлыг харгалзан аль болох СИ-системийн нэгжүүдийг хэрэглэсэн болно.
Хэрэв ямар нэгэн тайлбар байхгүй бол дээр өгөгдсөн утгууд хэвийн нөхцлийн утгууд болно.

Паллади нь дэс дугаар 46, Pd химийн тэмдэг бүхий химийн элемент юм. Энэхүү мөнгөлөг саарал өнгөтэй, ховор олдоцтой шилжилтийн металл нь цагаан алтны бүлгийн металлд хамаарна. Үелэх системийн 5-р үе ба 10-р бүлэгт (урьд нь 8-р хажуугийн бүлэг) буюу никелийн бүлэгт багтана. Химийн шинж чанарын хувьд цагаан алттай маш төстэй шинж чанартай элемент.


Цахим холбоос засварлах

 
Wiktionary
Wiktionary: Паллади – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
  Commons: Паллади – Викимедиа дуу дүрсний сан

Эшлэл засварлах

  1. Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
  2. Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Palladium) entnommen.
  3. CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
  4. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 1469.
  5. Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
  6. 6.0 6.1 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
  7. 7.0 7.1 Eintrag zu Palladium in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 25. April 2017 (JavaScript erforderlich).