Ампер

Ампер (фр. Ampère; богиноор amp, тэмдэглэгээ: A) нь цахилгаан гүйдлийн хүчийг хэмждэг Олон улсын нэгжийн систем-н үндсэн нэгж юм. Францын физикч Андре Мари Амперын нэрээр нэрлэгдсэн

Ампер
Нэгжийн систем СИ-н үндсэн нэгж
Хэмжигдэхүүн Цахилгаан гүйдэл
Тэмдэглэгээ А
Нэрлэгдсэн эрдэмтэн Андре Мари Ампер

ТодорхойлолтEdit

1 ампер нь ямарваа нэгэн цэгээр 1 кулон цахилгаан цэнэг 1 секундэд дамжин өнгөрөх хэмжээний цахилгаан гүйдлийн хүч юм.

  (Энд: С=кулон, s=секунд)