АТ-фразын жагсаалт

АТ-фраз буюу Аюултай Төлвийн фраз (Англи: Hazard Statements Phrases) нь Химийн Бодисыг Ангилах Олон Улсын Системийн нэгэн хэсэг.

Физик аюул засварлах

 • H200: Тогтворгүй тэсрэмтгий
 • H201: Тэсрэмтгий; нийтээрээ дэлбэрэх аюултай
 • H202: Тэсрэмтгий; цацарч шидэгдэх өндөр аюултай
 • H203: Тэсрэмтгий; галын, тэсрэх, цацарч шидэгдэх аюултай
 • H204: Галын, цацарч шидэгдэх аюултай
 • H205: Галаас нийтээрээ дэлбэрэх аюултай
 • H220: Онцгой шатамхай хий
 • H221: Шатамхай хий
 • H222: Онцгой шатамхай аэрозоль
 • H223: Шатамхай аэрозоль
 • H224: Онцгой шатамхай шингэн ба уур
 • H225: Маш шатамхай шингэн ба уур
 • H226: Шатамхай шингэн ба уур
 • H227: Шатамхай шингэн
 • H228: Шатамхай хатуу бодис
 • H229: Даралтат сав: халаавал тэсрэх магадлалтай
 • H230: Агааргүй орчинд ч тэсрэх урвалд орох магадлалтай
 • H231: Илүүдэл даралт ба/эсвэл температурт агааргүй орчинд ч тэсрэх урвалд орох магадлалтай
 • H240: Халалтаас тэсрэх магадлалтай
 • H241: Халалтаас тэсрэх эсвэл гал гаргах магадлалтай
 • H242: Халалтаас гал гаргах магадлалтай
 • H250: Агаарт гэнэт дөл авалцдаг
 • H251: Өөрөө халдаг; дөл авалцах магадлалтай
 • H252: Их хэмжээтэй тохиолдолд өөрөө халдаг; дөл авалцах магадлалтай
 • H260: Устай холилдоход шатамхай хий ялгаруулдаг ба тэр нь өөрөө гэнэт авалцах магадлалтай
 • H261: Устай холилдоход шатамхай хий ялгаруулдаг
 • H270: Гал үүсгэх эсвэл дэмжих магадлалтай; исэлдүүлэгч
 • H271: Гал үүсгэх эсвэл тэсрэх магадлалтай; хүчтэй исэлдүүлэгч
 • H272: Галыг дэмжих магадлалтай; исэлдүүлэгч
 • H280: Даралтан дор хий агуулдаг; халалтаас тэсрэх магадлалтай
 • H281: Хөргөгдсөн хий агуулдаг; криоген түлэгдэл эсвэл гэмтэлд хүргэх магадлалтай
 • H290: Металлуудыг исэлдүүлэх магадлалтай

Эрүүл мэндэд учруулах аюул засварлах

 • H300: Залгивал үхэлд хүргэнэ
 • H301: Залгивал хордуулна
 • H302: Залгивал гэмтээнэ
 • H303: Залгивал гэмтэл учруулах магадлалтай
 • H304: Залгих ба агаараар дамжин биед орвол үхэлд хүргэх магадлалтай
 • H305: Залгих ба агаараар дамжин биед орвол аюул учруулах магадлалтай
 • H310: Арьсанд хүрвэл үхэлд хүргэнэ
 • H311: Арьсанд хүрвэл хордуулна
 • H312: Арьсанд хүрвэл гэмтээнэ
 • H313: Арьсанд хүрвэл гэмтэл учруулах магадлалтай
 • H314: Арьсанд хүрвэл хүнд түлгэдэлд хүргэх, нүдийг гэмтээнэ
 • H315: Арьсанд хүрвэл цочрооно
 • H316: Арьсанд хүрвэл хөнгөн цочрооно
 • H317: Арьсанд хүрвэл аллергий өгөх магадлалтай
 • H318: Нүдэнд ноцтой гэмтэл учруулна
 • H319: Нүдийг ноцтой цочрооно
 • H320: Нүдийг цочрооно
 • H330: Амьсгалахад үхэлд хүргэнэ
 • H331: Амьсгалахад хордуулна
 • H332: Амьсгалахад гэмтэл учруулна
 • H333: Амьсгалахад гэмтэл учруулах магадлалтай
 • H334: Амьсгалахад аллергий эсвэл астм эсвэл амьсгаа хүндрүүлэх магадлалтай
 • H335: Амьсгалын замыг цочроох магадлалтай
 • H336: Нойр хүргэх, толгой эргүүлэх магадлалтай
 • H340: Генийн согог үүсгэх магадлалтай
 • H341: Генийн согог үүсгэж болзошгүй гэж тамааглагдсан
 • H350: Хорт хавдар үүргэх магадлалтай
 • H351: Хорт хавдар үүсгэж болзошгүй гэж тамааглагдсан
 • H360: Төрөлтийг бууруулах магадлатай
 • H361: Төрөлтийг бууруулах эсвэл эхийн хэвлий дахь үрийг гэмтээж болзошгүй гэж тамааглагдсан
 • H361d: Эхийн хэвлий дахь үрийг гэмтээж болзошгүй гэж тамааглагдсан
 • H362: Хөхөөр хоолож бай хүүхдэд гэмтэл учруулах магадлалтай
 • H370: Эрхтэнийг гэмтээнэ
 • H371: Эрхтэнийг гэмтээх магадлалтай
 • H372: Удаан хугацааны эсвэл нэг бус удаагийн нөлөөлөлөөр эрхтэнд гэмтэл учруулна
 • H373: Удаан хугацааны эсвэл нэг бус удаагийн нөлөөлөлөөр эрхтэнд гэмтэл учруулах магадлалтай

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх аюул засварлах

 • H400: Усны амьралд маш хортой
 • H401: Усны амьралд хортой
 • H402: Усны амьтадыг гэмтээнэ
 • H410: Усны амьралд удаан хугацаанд маш хортой нөлөөлнө
 • H411: Усны амьралд удаан хугацаанд хортой нөлөөлнө
 • H412: Усны амьтадыг удаан хугацаанд гэмтээж нөлөөлнө
 • H413: Усны амьтадыг удаан хугацаанд гэмтээж нөлөөлөх магадлалтай
 • H420: Нийтийн эрүүл мэнд ба хүрээлэн буй орчинд агаарын дээд давхрага дахь озоны давхрагыг устгаснаар нөлөөлнө

Эх сурвалж засварлах

Гадаад холбоос засварлах

Загвар:Portal bar