Монгол овог аймгуудын жагсаалт

Энэхүү жагсаалт нь орчин үеийн Монголын овог аймгуудын жагсаалт болно.

АEdit

 1. Авга нар
 2. Авга тайж
 3. Авгас
 4. Авгачуул
 5. Авгайчууд
 6. Авхайнхан
 7. Авьнай
 8. Агьтын цагаан гэр
 9. Адуучин
 10. Алагчууд
 11. Алтанхан
 12. Амбагайт
 13. Анга
 14. Андагай
 15. Ар тогоруутан
 16. Аргалчийнхан
 17. Асуд
 18. Аягачин
 19. Алаг адуу
 20. Анчин

БEdit

 1. Бааж
 2. Баатууд
 3. Баарин
 4. Бага тугтан
 5. Бага хотгойд
 6. Бага шарнууд
 7. Багтаамал
 8. Байлгас
 9. Балигч
 10. Барга
 11. Барнууд
 12. Барлагууд
 13. Бархай
 14. Батнай
 15. Башгид
 16. Баягид, баягууд
 17. Баяд
 18. Бичээч
 19. Бодон
 20. Бодонгууд
 21. Боржигин
 22. Борлууд
 23. Борогчууд
 24. Бошго
 25. Бохог
 26. Бугус
 27. Булгадар
 28. Бүргэд
 29. Бүрд
 30. Бүрдүүд
 31. Бөөрдөн
 32. Бурдууд
 33. Бутангууд
 34. Бууч
 35. Бэсүд
 36. Баяжих

ВEdit

 1. Вангаахан

ГEdit

 1. Газарч
 2. Гарьд
 3. Галзууд
 4. Галууд
 5. Горлууд
 6. Говь Түшээ
 7. Гөлгөд
 8. Гучид
 9. Гуулин
 10. Гуртааш
 11. Гүнийхэн
 12. Гэхтэр
 13. Гэхэрмид
 14. Гэлэнгүүд
 15. Гэрүүд
 16. Гэрсүүд

ДEdit

 1. Дагаахан
 2. Дайртан
 3. Дархад
 4. Дархан
 5. Дархчуул
 6. Долоон
 7. Долоон сувай
 8. Дотно
 9. Дөрвөд
 10. Дөчин дөрөв
 11. Дураал
 12. Дуутан
 13. Дууч
 14. Даржаа
 15. Дээд чоно

ЖEdit

 1. Жалавч
 2. Жалайр
 3. Жаран
 4. Жарууд
 5. Жас нар
 6. Жонгоор
 7. Жүрхин
 8. Жиндүү

ЗEdit

 1. Засгууд
 2. Загасан
 3. Заргачин
 4. Зууд
 5. Зуутраг
 6. Зөрчид
 7. Зэлмэн
 8. Зээрднүүд
 9. Захирагч

10.Замбага

ИEdit

 1. Их Монгол
 2. Ихирэс
 3. Их тугтан
 4. Их хотгойд
 5. Их шарнууд
 6. Илжигэн
 7. Индэр

МEdit

 1. Марлан
 2. Мангуд
 3. Модон хиргис
 4. Монголмууд
 5. Монгол
 6. Мудар
 7. Мэргид
 8. Мээрэн
 9. Мэхээрчин
 10. Мянгад
 11. Мянган
 12. Мөнх-Тойн
 13. Мэргэн
 14. Могол

НEdit

 1. Найман
 2. Намиад
 3. Намнаач
 4. Наяа
 5. Ноёгидай
 6. Ноён
 7. Номчин
 8. Нохойнхон
 9. Нумчин
 10. Нүцгэд
 11. Нэрээд
 12. Ногоон Оройт

ОEdit

 1. Онгиуд
 2. Оготор
 3. Ойгорууд
 4. Оймууд
 5. Олхунуд
 6. Онгууд, Онход
 7. Орууд
 8. Орцос
 9. Ордос
 10. Орчид
 11. Ончуул
 12. Олонгол
 13. Овсгоохон

ӨEdit

 1. Өвөр тогоруутан
 2. Өлчир
 3. Өндөрийнхэн
 4. Өөлд
 5. Өвөөн

СEdit

 1. Савар
 2. Савартангууд
 3. Салаа
 4. Сайгууд
 5. Сартуул
 6. Сахлагууд
 7. Соён, Соёд
 8. Солоон, Солонгод
 9. Сөнид
 10. Сумчин
 11. Сээрдэн
 12. Cэнгэлдэр
 13. Суурь

ТEdit

 1. Таваг зааныхан
 2. Тавнан
 3. Тавлаа
 4. Тайжийнхан
 5. Тайчууд
 6. Тангач
 7. Тангуд
 8. Тандылар
 9. Таргуд
 10. Тариачин
 11. Татар
 12. Такианар (Тахианар)
 13. Товсон
 14. Тогооч
 15. Тогоруутан
 16. Тодно
 17. Томой
 18. Тонгорууд
 19. Тоос
 20. Торгууд
 21. Тува нар
 22. Тугчин
 23. Тулам
 24. Түмт
 25. Түмэд
 26. Тэлэнгэд
 27. Тэрт
 28. Тольтон Бургууд
 29. Таваглаа

УEdit

 1. Улаагчин
 2. Улаандай
 3. Уйгур
 4. Уух
 5. Уушгийнхан
 6. Уушин
 7. Урианхан
 8. Уулар

ҮEdit

 1. Үхэр онход
 2. Үжиэд (Өзөөд)
 3. Үзэмчин
 4. Үнэгийнхэн
 5. Үхэр болдуу
 6. Үзээн

ХEdit

 1. Хаасууд
 2. Хавхчин
 3. Хавханас
 4. Хавчууд
 5. Хавчигууд
 6. Хадай
 7. Халбин
 8. Халиуд
 9. Халиучин
 10. Халт вангаахан
 11. Халх овогтон
 12. Ханд
 13. Хар гэрүүд
 14. Хар намиад
 15. Хар орцос
 16. Хар үхэрт
 17. Хар хиргис
 18. Хар ямаат
 19. Харагчууд
 20. Харгана овогтон
 21. Харгиуд
 22. Харидал
 23. Хариад
 24. Харнүд
 25. Харнууд
 26. Харцага
 27. Харчу
 28. Харчин
 29. Харуулч
 30. Хасагууд
 31. Хатаамад
 32. Хатагин
 33. Хиа нар
 34. Хиад
 35. Хиргис
 36. Хишигт
 37. Хойд (овог)
 38. Хонгоодор
 39. Хонгирад
 40. Хондого
 41. Хонин хотгойд
 42. Хонин Онход
 43. Хорхой нүдтэн
 44. Хорхойнхон
 45. Хорь түмэд
 46. Хорчин, Хортон
 47. Хотгойд
 48. Хотдууд
 49. Хотон
 50. Хошууд
 51. Хөвдүүд
 52. Хөх нохойнхон
 53. Хөх нуур
 54. Хөхий
 55. Хөх хайрхан
 56. Хөхнүүд
 57. Хөхчин, Хөхнүүд
 58. Хөшүүр
 59. Хуасай
 60. Худай
 61. Худууд
 62. Хурниад
 63. Хуулар
 64. Хуушан
 65. Хурамши
 66. Хүнхээрийнхэн
 67. Хүнхүрээ
 68. Хүрд
 69. Хэрдэг
 70. Хэрэйд
 71. Хэрээд

ЦEdit

 1. Цаатан
 2. Цагаан гэрүүд
 3. Цагаан тугтан
 4. Цагаан шувуу
 5. Цагаанууд
 6. Цагаагчууд (Цагаачууд)
 7. Цахар
 8. Цогнууд
 9. Цогтчууд
 10. Цоохор
 11. Цонгол
 12. Цорос
 13. Цувдаг
 14. Цэлх

ЧEdit

 1. Чонос
 2. Чорос
 3. Чойвал
 4. Чулуу
 5. Чулуун
 6. Чуухтай

ШEdit

 1. Шаазган
 2. Шавагууд
 3. Шалбууртийнхан
 4. Шангас
 5. Шангуучин
 6. Шандивууд
 7. Шар хиргис
 8. Шарайд
 9. Шаргууд
 10. Шарнууд
 11. Шархаших
 12. Шуудай нар
 13. Шүүлэнхэн
 14. Шар бүрд

ЭEdit

 1. Эгүс
 2. Элжигин
 3. Эмээлт
 4. Ээмдээ
 5. Эзэн
 6. эрхэт

ЮEdit

 1. Юншээбүү

ЯEdit

 1. Ямааныхан
 2. Ямаат
 3. Ямаатынхан
 4. Ямбат
 5. Яргай