Урианхан гэдэг нь нэрийн эхний "уриан" нь дайн байлдааны тэргүүнд уриалан ордог байсан овог байсан тул Уриа овог гэгддэг байсан, "хан" нь өргөмжлөл бөгөөд олон дайн байлдаанд тус овгийн байгуулсан шийдвэрлэх гавьяаг шагнан ХАН цол өргөмжлөн УРИАНХАН аймгийн нэр үүссэн.