ЦоохорЗасварлах

Цоохор хэмээх овогтныг зарим бичиг тэмдэглэлд цоохорнууд гэж бичсэн байдаг. Баяд, өөлдийн дотор мэр сэр тааралддаг цөөн тоотой ийм овогтнууд янз янзын нутгаас нийлж нэг дор айлсан суухдаа бие биеэ цоохорнууд гэснээс үүссэн бололтой гэж тайлбарладаг. Эрдэмтдийн тайлбарласнаар Далай хааны нутагт Цоохор сум гэж байснаас үзэхэд энд тэндээс ирсэн бүлэг хүмүүс сум болж, сүүлдээ тэр сумынхныг цоохор гэх болсон болох талтай.