Уг гарлыг нь хөөвөл тэлэ-гэж өөрсдийгөө нэрлэж МЭӨ 3 дугаар зуунаас эхлэн Ордос газраас баруунаа нутаглаж 4 дүгээр зуунаас Сэлэнгэ мөрөн хүртэл тархан сууж байсан бөгөөд одоо тэдний үр сад нь Алтайд байгаа ТЭЛЭҮД гэдэг түрэг хэлтэй аймаг юм. Иймд энэ нэрийг тэлэүд гэдэг аймгийн нэрээс гаралтай гэж болно.