Юншээбүү бол Монголын нэгэн овог аймаг юм. Юншээбүү нар анх Юань улсын үед үүссэн ажээ. XIV-XV зууны үед тусгай нэгэн аймаг болон явсан бөгөөд Батмөнх Даян хааны үед зургаан түмэн Монголын нэг түмэн болсон байна. "Юншээбүү" гэсэн нэр Хубилай хааны 1283 онд Шанду хотын анчин, шувуучин нарыг хариуцсан Юнь Шиу фу гэх засаг захиргааны нэрнээс үүсчээ. Асуд, Харчин, Юншээбүү нар нийлж Юншээбүү түмнийг бүрдүүлдэг байжээ. Юншээбүү нар Монголын бусад аймгуудын дотор хуваагдан сарнисан тул одоо үед төдий л сайн мэдэгддэггүй. Юншээбүү нарын удам одоо үед Өвөр Монголын Өөртөө Засах Оронд, Монгол улсад цөөн тоогоор оршин суудаг.