Авга нар

Авга нарEdit

Бэлгүтэйн үр хойч нь авга нар овогтой болсон гэдэг. Учир нь Чингисийн дүү Бэлгүтэй улсын авга болох тул түүний төрөл аймгийг авган нар хэмээн нэрлэжээ.