Ази дахь дэлхийн өвийн жагсаалт

Энэ жагсаалт нь ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Азийн орнуудын өвүүдийн жагсаалт юм.

Мөн Европт харъяалагддаг.

Мөн Европт харъяалагддаг.

Мөн Европт харъяалагддаг.

Мөн Европт харъяалагддаг.

 Орос (Азийн хэсэгт нь)

засварлах

Мөн Африкт харъяалагддаг.

 
Пхра Ачанагийн мутар,
 
Манила дахь Сан Агустин сүмийн дотоод засал


Мөн Европт харъяалагддаг.

 
Аугаа Кандария Махадев сүм
 
Таж махал
 
Химэжи цайз

Цахим холбоос

засварлах