Халуза буюу Халаса (Еврей хэл:חלוצה) нь Израйлийн Негевийн цөлд орших Набатейчуудын байгуулсан хот юм. Уг хот нь Негевийн цөлд орших бусад хотуудын хамтаар ЮНЕСКО-ын дэлхийн өвд багтжээ. Уг хот нь Библид гарах Зиклаг хот гэх бөгөөд Зиклаг нь Халуса гэх нэрийн гуйвсан хэлбэр хэмээн таамагладаг.

Хүжин зам - Негев дэх цөлийн хотууд (Халуза, Мамшит, Авдат ба Шивта)*
ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өв
Улс ИзраильИзраиль Израиль
Төрөл Соёлын
Шалгуур iii, v
Дугаар 1107
Бүс** Ази, Австрали ба Далайн орнууд дахь дэлхийн өвүүд
Бүртгэсэн түүх
Бүртгэсэн 2005  (29-р чуулган)
* Нэр нь Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэний дагуу.
** Бүс нь ЮНЕСКО-гийн тогтоосны дагуу.


Археологийн судалгаа хийхэд элсний нүүдэл ихээхэн бэрхшээл учруулж байгаа бөгөөд Набатейчуудын үеийн гудамж, түүний хоёр сүм, театр, усан үзмийн дарс хийх газар, цамхагийг илрүүлээд байна.