Алтан ордны улсын хангууд

(Алтан Ордын хангууд-с чиглүүлэгдэв)

Энд Алтан ордны улсын төр барьсан ханы нэрсийг жагсаав.

Хөх орд засварлах

Их Орд засварлах

Цагаан орд засварлах