Улагчи

Улагчи хан 1257 онд нэг жил хүрэхгүй хугацаанд Хөх Орд болон Алтан Ордын хаан ширээнд заларсан гуравдахь хан. Улагчи нь өөрийн өмнөх хан Сартагийн хүү, дүүгийн аль нь болох нь тодорхойгүй байгаа юм. Сартагийн авга ах Бэрхийг төр барих хугацаанд 10 настайдаа хаан ширээнд сууж, удалгүй нас барсан билээ.

Үзэх нэмэлт өгүүллүүдEdit

Гадны гогцоонуудEdit

Өмнөх
Сартаг
Хөх ордын хаан
1257
Дараах
Бэрх