Урус нь Цагаан Ордын 8 дахь хан бөгөөд Хөх Ордын маргаантай хан байв. Чингис хааны удам тэрээр өөрөө Казахын ханлигийн хангуудын өвөг болно.


Өмнөх
Чимтай хан
Цагаан ордны улсын хан
1361-1376
Дараах
Тогтай хан
Өмнөх
Араб шейх, Мухаммад Белүк
Алтан ордны улсын хан
1376-1377
Дараах
Тулум бэхи ханум, Мухаммад Белүк, Айбэхи, Араб шейх, Хаанбэхи, Илбани, Хажжи Черкес