Энэ хуудас хэрэглэгчийн хуудас. Мань хүний хэрэгтэй, хэрэггүй зүйлс байгаа болно.

Тусламжтай холбоотойЗасварлах

Нүүр хуудас дээр байгаа Тусламж:Агуулга-ыг Simple English Wikipedia-ийн Help-ийн загвараар шинэчилнэ ээ.

  • Анхаарах зүйл: Тусламжтай холбоотой бүх зүйлс Тусламж:Агуулга хуудсанд биш Help:Агуулга буюу "Help:..." хуудсуудад харьяалагдах ёстой. Урьд өөр хүмүүс болон одоогоор миний хийж бэлэн болгосон бүх Тусламжтай холбоотой бичлэгүүд "Тусламж:..." хуудсуудад байгаа тул, хожим энд байгаа нооргуудыг бэлэн болсны дараа Нүүр хуудасны болон буса дбүх линкүүдийг засах, мөн хэрэгцээгүй болсон хуудсуудыг устгах хэрэгтэй болно.

Help:Агуулга хуудасны ноорог нь энд байгаа. Саналаа Хэлэлцүүлэг дээр бичээрэй.

Тусламжтай холбоотой бусад хуудсуудЗасварлах

Тогтмол тавигддаг асуултуудтай холбоотойЗасварлах

Дүрэмтэй холбоотойЗасварлах

Simple English Wikipedia-ийн Rules-ийн загвараар Википедиагийн Дүрмийг "хийе". Ноорог нь энд бий. Саналаа Хэлэлцүүлэг дээр бичээрэй.

Википедиагийн Дүрэмтэй холбоотой нооргууд:

Нийтлэг үндэслэлЗасварлах

Баримтлах бодлогоЗасварлах

Өгүүллэг бичих, засварлах зааварЗасварлах

Википедиагийн өгүүллэгтэй холбоотойЗасварлах

Үндсэн өгүүллэгээсЗасварлах

Геологи, уур амьсгал, цаг ууртай холбоотойЗасварлах

Химитэй холбоотойЗасварлах

Физиктэй холбоотойЗасварлах

Газарзүйтэй холбоотойЗасварлах

Биологитой холбоотойЗасварлах

Геологитой холбоотойЗасварлах

TemplatesЗасварлах