Бохай улс

Бохай улс нь Тан улсын үед Зүүн хойд Азид Үндэстэн дамнасан төрт улс байсан юм. Кугүрёг Тан гүрэнд хавсаргасны дараа Мохэ хүмүүс Чаоян руу нүүсэн. 696 онд У Зэтянь дүрэм дор Кидан Чаоян онд бослого. Мохэ хүмүүс эцэст нь 698 онд Жэн улс гэж мэдэгдэж, Тэ Жу-ён удирдлаган дор Манжуур руу явж, дараа нь Бохай улс гэж нэрлэжээ.

Бохай улсын Киданы хавсралт

Бохай улсын таван нийслэл байна, когурё улсаас 4 дахин том шилла улсаас 16 дахин том байсан аж. Энэ нь хүчирхэг Тунгус орон байсан бөгөөд хоёр зуун жилийн турш зүүн хойд хэсэгт байрлах Тан улсын түрэмгий төлөвлөгөөнд саад болж, Бохай соёл олон хөршүүдийн соёлд нөлөөлжээ. 926 онд Хятаны их цэрэг холбоотныхоо хамтаар Бохай улсыг довтлон мөхөөж. [1]

ЭшлэлEdit