Гүн (хят. ) гэж уг нь Манж Чин улсын үеийн угсаа залгамжлах тайж, гавъяатанд олгох хэргэм байжээ. Ван, Бэйл, Бэйс, Гүн гэх хэтэрхий дөрвөн хэргэмийн дөрөвдүгээр зэрэг нь юм. Дотроо улсын түшээ гүн, улсад туслагч гүн, гүнгийн зэрэг засаг тэргүүн зэрэг тайж гэж гурван зэрэг байжээ.

Хадмал
Монгол үсгээр Gung.PNG
буриад кирилл. Гүн
монгол кирилл. Гүн

Орчин цагтЗасварлах

Мөн Орос хэлний Княжество, Англи хэлний Principality гэх өрнө дахины жижиг улсын хэлбэрийг гүнт улс гэж нэрлэж байна. Улсыг жолоодогчийг нь гүн гэж нэрлэж байна.