МанжуурАзийн дорно умард хэсгийн тодорхой түүхт нутаг. Одоо үндсэндээ Хятадын зүүн хойд орон (бүс) болно.

Энэ нутаг эртнээс сяньби, хятан, монгол, зөрчид, манжийн нутаг байсан бол өдгөө хятад үндэстэн давамгай сууж байна.

ЗурагЗасварлах