Бэйс нь Манжийн үеийн хэтэрхий дөрвөн зэрэгтний хэргэмийн гутгаар зэрэг бөгөөд 1636 онд анх гаргаж ирсэн. Утга нь бэйл цолны олон тоог заах ба (бэйл+с=бэйс) хошууны засаг ноёнд олгоно.

Мөн үзэхЗасварлах