Аливаа улсын хүн амыг нийтээр нь нэрлэх нэрийг ард түмний нэр гэдэг. Харин этноним буюу угсаатны нэр нь зөвхөн тодорхой нэг угсаатны нэр гэдгээрээ ялгаатай.