Ястан (ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ) — Овог, аймаг нь нийгмийн үүргийн зөвхөн заримыг биелүүлдгээс ястны нийтлэг тодордог. Ястан нь нийтлэг хэл, сэтгэл зүйн онцлог, заншил, зан төрх, уламжлалаар бэхжсэн, аж төрөх ёс, соёлын онцлогоор хэлхэлдэж холбогдсон байдаг.

Хадмал
Монгол үсгээр
буриад кирилл.яһатан
монгол кирилл.ястан

Өөр нэг тодорхойлтоор ястан нь овгийн байгуулал задарсны дараах түүхэн явцад бүрэлдсэн нийтлэг байдалт хүмүүсийн бүлэг.[1][2]

Эх сурвалж засварлах