Ханлиг (мөн хант улс: англ. Khanate, герм. Khanat, турк Hanlik) гэдэг нь монгол, түрэг угсаатнууд дундад зууны үеийн хант улсыг нэрлэж байсан түүхэн нэр юм. Ханлигийг хан удирддаг байснаас энэ нэр үүсчээ. Ханлигтай эн зэрэгцэхүйц европын улсуудын жишээнд Вант улс эсвэл Хант улсыг нэрлэж болно.

Ханлигуудын жагсаалт засварлах

Дараах жагсаалтыг улс үндэстэнээр нь ялгаж жагсаав.

Монгол үндэстний байгуулсан ханлиг засварлах

Түрэг үндэстний байгуулсан ханлигууд засварлах

Цахим холбоос засварлах

 
Wiktionary
Wiktionary: – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу