Баруун Ази, цаашилбал Өрнөд Ази, өөрөөр Баруун Өмнөд Ази, (өрнөдийн уламжлалт Ойрх Дорнод) гэдэг нь газар зүйн байрлал болон соёлын харилцааг харгалзан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тодорхойлсон Ази тивийн бүс юм.

Баруун Ази
НҮБ-ийн тодорхойлсон бүсчлэл:

██ Умард Ази

██ Дундад Ази

██ Өрнөд Ази

██ Өмнөд Ази

██ Дорнод Ази

██ Зүүн Өмнөд Ази

Улс орнууд засварлах

Нэмэр засварлах