Хойд Ази (Умард мөсөн далайтай захалвал Умард Ази) гэдэг нь газар зүйн байрлал болон соёлын харилцааг харгалзан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тодорхойлсон Ази тивийн бүс юм. Энэ бүс нутагт Уралын нуруунаас зүүн зүгт байрлах Орос улсын нутгийг дангаар нь хамруулдаг юм. Энэ нь Шэбэр, Оросын Алс Дорнодыг нийлүүлсэн гэж хэлж болно.

Хойд Ази
НҮБ-ийн тодорхойлсон бүсчлэл:

Нэмэр засварлах