XX зууны манлай

1999 онд Монголын өдөр тутмын "Зууны Мэдээ" сониноос уншигчдын санал асуулгаар шалгаруулсан. “XX зууны манлай”-г 40 номинацаар шалгаруулсан.

Улс төрийн салбартЗасах

Шинжлэх ухааны салбартЗасах

Урлагийн салбартЗасах

Бусад салбартЗасах

Үйл явдалЗасах

Урлагийн бүтээлЗасах