XX зууны манлай

1999 онд Монголын өдөр тутмын "Зууны Мэдээ" сониноос уншигчдын санал асуулгаар шалгаруулсан. “XX зууны манлай”-г 40 номинацаар шалгаруулсан.

Улс төрийн салбартEdit

Шинжлэх ухааны салбартEdit

Урлагийн салбартEdit

Бусад салбартEdit

Үйл явдалEdit

Урлагийн бүтээлEdit