1999 онд Монголын өдөр тутмын "Зууны Мэдээ" сониноос уншигчдын санал асуулгаар шалгаруулсан. “XX зууны манлай”-г 40 номинацаар шалгаруулсан.

Улс төрийн салбарт засварлах

Шинжлэх ухааны салбарт засварлах

Урлагийн салбарт засварлах

Бусад салбарт засварлах

Үйл явдал засварлах

Урлагийн бүтээл засварлах