XX зууны манлай

1999 онд Монголын өдөр тутмын "Зууны Мэдээ" сониноос уншигчдын санал асуулгаар шалгаруулсан. “XX зууны манлай”-г 40 номинацаар шалгаруулсан.

Улс төрийн салбартЗасварлах

Шинжлэх ухааны салбартЗасварлах

Урлагийн салбартЗасварлах

Бусад салбартЗасварлах

Үйл явдалЗасварлах

Урлагийн бүтээлЗасварлах