Тэнгис (англи. sea, орос. море) эх газрын ойролцоох далайн уснаас хуурай газар болон усан доорх газрын бүтцээр тусгаарлагдсан томоохон давстай устай биет юм. Далай, тэнгисийн ус нь давстай байдаг учир эх газрын томоохон давстай нууруудыг мөн тэнгис гэж нэрлэж ирсэн уламжлалтай.

Далай, тэнгисийн хил хязгаар

Олон Улсын Усзүйн байгууллага (International Hydrographic Organization, IHO) нь тэнгис, нуур зэргийг тодорхойлж, ангилдаг бөгөөд одоо мөрдөж буй тодорхойлолт, ангилалыг "Special publication S-23, Limits of Oceans and Seas, 3rd edition, 1953"-ээс үзэж болно. Энэ товхимол нь 3 дахь хэвлэл нь бөгөөд 4 дэх хэвлэлийн нооргийг 1986 онд бэлэн болгосон боловч, зарим нэг нэршил дээр санал нэгдээгүй тул хэвлээгүй байна (Жишээ нь, Япон тэнгисийн нэр).

Тэмдэглэхүйц тэнгисүүдийн жагсаалт

засварлах

Эх газрын

засварлах


Мөн үзэх

засварлах