Улаан тэнгис нь Африкийн зүүн хойд хэсэг болон Арабын хойгийг заагласан, Энэтхэгийн далайн нэг булан юм.

Улаан тэнгис
Хиймэл дагуулаас авсан зургийн голоор нь Улаан тэнгис
Улаан тэнгис, түүний эргэн тойрны байр зүйн газрын зураг
Ай савын улс орон  Египет, ЖибутиЖибути Жибути,
 Израил, ЙорданЙордан Йордан,
ЙеменЙемен Йемен, Саудын АрабСаудын Араб Саудын Араб,
СомалиСомали Сомали, СуданСудан Судан, ЭритрейЭритрей Эритрей
Урт 2,250 км
Өргөн, эн 355 км
Мандлын талбай 438,000 км²
Эзлэхүүн 233,000 км³
Дундаж гүн 490 м
Гүнзгий 2,211 м

Эзлэх талбай нь 438,000км2, дундаж гүн нь 491м. Умард хэсэгт нь Синайн хойг байх бөгөөд Тираны хоолойгоор Акабагийн булантай холбогдоно. Мөн баруун хойд хэсэгт нь Суэцийн булан орших бөгөөд Суэцийн сувгаар дамжин Газар дундын тэнгис рүү гарах усан зам бий. Өмнөд хэсэг нь Баб эль Мандебийн хоолойгоор Адены булантай холбогддог.

Улаан тэнгис нь газрын хагарлын үр дүнд бий болсон тэнгис юм.

Улаан тэнгистэй хиллэдэг улсууд: