Эфү (хятад ханз:額駙) нь хүргэн гэсэн утгатай манж үг бөгөөд Чин улсын үед Айсингиоро овгийн хаад ноёд өөрийн удмын гүнж, гэгэ нарын хүргэнд өгч байсан цол гуншин юм.

Зэрэг дэвЗасварлах

Эфү нар нь ямар угсаа гаралтай эхнэр авснаас хамаарч тодорхой эрх мэдэл, дэсэд хуваагдаж байжээ.[1]

 • Гүрний гүнжтэй (Ханы их хатнаас төрсөн охин) гэрлэсэн бол Гүрний эфү, Гусай бэйс цол өгнө.[2]
 • Хошой гүнжтэй (Ханы бага хатнаас төрсөн охин) гэрлэсэн бол Хошой эфү, Түшээ гүн цол өгнө.[3]
 • Жүнжүтэй (Чин вангийн охин) гэрлэвэл 1-р дэсийн эфү цол өгнө. Мөн цэргийн тушаалын тэргүүн дэс өгнө.[4]
 • Шяньжүтэй (Жюнь вангийн охин) гэрлэвэл 2-р дэсийн эфү цол өгнө.[5]
 • Жюньжүтэй (Бэйлийн охин) гэрлэвэл 3-р дэсийн эфү цол өгнө.[6]
 • Шяньжюньтэй (Бэйсийн охин) гэрлэвэл 4-р дэсийн эфү цол өгнө.[7]
 • Шянжюньтэй гэрлэвэл (Түшээ гүн, Туслагч гүнгийн охид) 5-р дэсийн эфү цол өгнө.[8]

ЭшлэлЗасварлах

 1. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 2. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 3. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 4. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 5. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 6. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 7. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99
 8. https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF/%E5%8D%B7117#.E9.A1.8D.E9.A7.99