Хорчин зүүн гарын дунд хошуу

Хорчин зүүн гарын дунд хошуу (мо.б.: ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ, Хятад: 科尔沁左翼中旗) Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Тонляо хотын харьяа хошуу. Урьд Дархан хошуу гэдэг нэртэй байв. Нийт нутаг дэвсгэр 9811 квадрат километр ба хүн ам 530 мянга.

Хорчин зүүн гарын дунд хошуу