Барилгын техник

Барилгын техник нь барилгын салбар дахь өндөр ба гүний байгууламжийг хийц болон техникийн талаас нь авч үзсэн ойлголт юм.

Ханын өрлөг нь барилгын техникийн нэг хэсэг болох нь

Салбарууд засварлах

 
Германы боомт хот Хамбургийн галт тэрэгний буудал
 
Германы Карлсрухэ хотын Хэрц гудамж дахь сууцны хуучин барилга

Барилгын техник нь доорх мэргэжлийн салбаруудыг хамардаг.

Барилгын техник дэх мэргэжлүүд засварлах

Барилгын техник дэх дээд боловсролын мэргэжлүүд нь: архитектор ба барилгын инженер (зөвлөх инженерүүд). Мэргэжлийн боловсролын салбарт мөн барилгын техникчдыг бэлтгэнэ.

 
Барилгын фасаданд өнгийг ашигласан жишээ

Мөн үзэх засварлах

Нэмж унших засварлах

  • Frey, August, Günter: Bautechnik Fachkunde Bau. 10. Auflage. Europa Lehrmittelverlag, 2003. ISBN 3-8085-4460-0.

Гадаад холбоос засварлах